dimarts, 19 de maig de 2009

italia'09

dilluns, 11 de maig de 2009

Exercici R/RR/R muda final


Escriu r/rr als espais en blanc de les paraules següents, extretes del text:


enginye__/ ce__ta/ p__essa/ a__ibar/ __espongué /enca__a
flui__ /decidi__/pi__agua/ su__a__ /estalvia__ /alho__a/guanya__/
hau__ien /ob__i__-se/ fi__es /a__bres /millo__
lliu__e/pu__ /ci__culava/ flo__a /di__ /vacil·la__
pa__al·lel /altu__a/esco__ça /xa__xes /__esina /me__avellós
te__a/ __aigs/ te__eny/ exclama__ /exhibi__-los /__ep__endre
RESPOSTES:


enginyer certa pressa arribar respongué encara
fluir decidir piragua surar estalviar alhora
guanyar haurien obrir-se fires arbres millor
lliure pur circulava flora dir vacil·lar
paral·lel altura escorça xarxes resina meravellós
terra raigs terreny exclamar exhibir-los reprendre

dimarts, 5 de maig de 2009

Catalá LLETRA R

ORTOGRAFIA LLETRA R
LLETRA: R

Es pronuncia alveolar vibrant múltiple a començament de mot o deprés de consonant fricativa i es pronuncia alveolar vibrant senzilla entre vocals o després de consonant oclusiva. Si es vol que soni multíple entre vocals cal usar el dígraf rr. A excepció del valencià en la resta de dialectes és molt comú que no es pronunciï quan es troba a final de mot (berena*, carre*). Això és molt significatiu en els infinitius (canta*, córre*, dormi*) en els que només se sensibilitza la erra en cas d'haver-hi un pronom feble després (anar-hi, fer-ho, mirar-los). En el Balear arriba a desaparéixer fins i tot en monosíl·labs (o*, co*, ma*).

LLETRA: RR
El dígrafs rr només apareix escrit entre vocals i sempre representa el fonema vibrant múltiple.

Les paraules que tenen el so vibrant múltiple en posició intervocálida.

Les paraules compostes el segon formant comença per r, de manera que el so vibrant múltiple queda en posició intervocálica.
Exemple: carrer

LLETRA: R MUDA FINAL
En la terminació dels infinitius: cantar, voler...
 -ar: amb sentit locatiu i col·lectiu: bestiar, campanar, alzinar, pinar, fruiterar.
 -er:
designa la persona que es dedica professionalment a l'objecte indicat pel primitiu: barber, enginyer, fuster...
indica l'utensili o lloc destinat a contenir o a treballar l'objecte significat pel primitiu: braser, paller, tinter...
designa l'arbre del fruit o la planta indicat pel primitiu: ametller, presseguer, llorer, roser...
forma substantius indicadors de gran massa, intensitat o multitud de l'objecte indicat pel primitiu: femer, alguer...
 -or:
El sufix -dor indica la persona agent i presenta les formes -ador, -edor, -idor, segons si el radical del verb és de la primera, segona o tercera conjugació: amador, bevedor, servidor...
El sufix -dor presenta també les formes -ador, -edor,-idor, i s'aplica als radicals verbals per formar substantius que designen el lloc on passa l'acció: escorxador...
Indica també l'instrument que serveix per efectuar-la: mocador, penjador...
 El sufix -or forma noms abstractes: dolor, por, suor, blancor, grogor.

dimecres, 17 de desembre de 2008

critica de cinema

El Último Beso

Aquesta pel licula em va encantar tracta sobre 5 amics i quan comença la pel·licula un amic es casa i els altres es volen anar però porten anys dient i mai no es van, un aquesta gelós de la seva ex núvia i no deixa d'assetjament altre que ve al llit amb amb la primera dona que passa un altre que té un fill de 5 mesos aproximadament i un altre que té núvia i aquesta embarassada però en el casament coneix a una nena de 18 anys i un altre dia queda amb ella i al final li posa les banyes a la núvia però s'adona a la qual vol realment és a la seva núvia i no a la nena de 18 anys altre home que té el nadó de 5 mesos aquesta Arto de la seva núvia per que des que tenen al beu aquesta molt susceptible i decideix marxar amb els seus altres dos amics i abans de marxar es fan un pírcing cadascun i abans de marxar el qu li va posar les banyes a la núvia es va casar amb la seva xicota i van tenir un nen i una nena i al final de la pel licula dóna a entender que ella també li poses les banyes a ell.dilluns, 15 de desembre de 2008

redacció

Un dissabte com qualsevol altre la Judith és portava a les 12 del matí, la seva mare li va dir que es dutxes i quan acabi que Parés la taula, ella li fa cas i quan acaba de dutxa-se per a la taula i després li truca el seu xikot peró ella li va dir a la seva mare que era una amiga i li va dir que si podia anar al sweet cherry peró era tot una mentida per poder quedar amb el seu Xicot.
A les quatre i mitja es va anar i el seu Xicot que es deia kevin l'esperava amb la moto al'estació i es van anar a barcelona van estar tota la tarda junts van anar per rambles donant un passeig, després van estar per maremagnum ia les vuit i mitja per alla van anar a sopar i quan van acabar van decidir tornar a casa i per el camí es van matar per culpa d un home que anava sencills i va acabar amb dos joves adolescents.

poema

Un dia d 'estiu
A la platja vaig anar
Que be m'ho vaig passar
I de la platja jo no em volia anar

Al dia següent vaig tornar
Però Plovent va estar
No em vaig poder banyar
i fins un altre dia no vaig poder nadar

dimarts, 9 de desembre de 2008