dilluns, 11 de maig de 2009

Exercici R/RR/R muda final


Escriu r/rr als espais en blanc de les paraules següents, extretes del text:


enginye__/ ce__ta/ p__essa/ a__ibar/ __espongué /enca__a
flui__ /decidi__/pi__agua/ su__a__ /estalvia__ /alho__a/guanya__/
hau__ien /ob__i__-se/ fi__es /a__bres /millo__
lliu__e/pu__ /ci__culava/ flo__a /di__ /vacil·la__
pa__al·lel /altu__a/esco__ça /xa__xes /__esina /me__avellós
te__a/ __aigs/ te__eny/ exclama__ /exhibi__-los /__ep__endre
RESPOSTES:


enginyer certa pressa arribar respongué encara
fluir decidir piragua surar estalviar alhora
guanyar haurien obrir-se fires arbres millor
lliure pur circulava flora dir vacil·lar
paral·lel altura escorça xarxes resina meravellós
terra raigs terreny exclamar exhibir-los reprendre