dijous, 4 de desembre de 2008

L' Absolutisme


Els fets mes detastacats de aquella evolució política durant l'edat moderna són l' aparició dels estats moderns i la proliferació de les monarquies absolutes.

Aquests canvis van ser gracies al desenvolupament socioeconomic.

La Societat estamental és l'organització que donava suport al feudalisme, era el sistema de socioeconomía característic de l'edat mitjana i l'edat moderna.

La societat de l' europa moderna es podien classificar en dues classes
1- els privilegiats que eren els comptes, la noblesa...etc
2- els no privilegiats que eren els pagesos, els burgesos i els artesans de les ciutats.